Vi är frontbyggen

Om oss

Frontbyggen är ett litet byggbolag som främst arbetar inom Göteborg och dess närområden. Våra medarbetare har olika erfarenheter och bakgrunder så trots att vi är små har vi en bred kompetens.

Vi åter oss både små och stora uppdrag men vi är framförallt verksamma inom hyresgästanpassningar för kontor.

Vi strävar efter att ha nära och långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners

Tjänster

Vi kan utföra alla typer av bygg- och renoveringsprojekt. Från totalentreprenad, projektledning och kvalitetssäkring till renovering, om- och tillbyggnad samt markarbeten.

Vi erbjuder
Produktionstidsplan, kvalitetsplan, miljöplan, betalningsplan, bankgaranti, försäkringsbevis och arbetsmiljöplan.

Vi använder ID06 för att säkra våra byggarbetsplatser

Certifieringar

Referenser

01

Kaserntorget 5
Ombyggnation av lokal för ny hyresgäst (ESNY)

02

Kungsgatan 19
Ombyggnation av lokal för ny hyresgäst (Sifi-butiken)

03

August Barks gata 6
Ombyggnation av lokal för ny hyresgäst (Shiloh)

04

Ånäsvägen 44
Ombyggnation av lokal för ny hyresgäst (Viametrics)

Miljö & Kvalitet

Varje år upprättar vi ett internt miljödokument med statistik över bl.a. el- och bränsleförbrukning. Det här gör vi för att kunna utvärdera och bedöma vår miljöpåverkan.

Byggavfall källsorterar vi i samarbete med Veolia och Sortera.

Frontbyggen erbjuder kvalitetssäkring vilken uppdelas i:

Kvalitetssystem (företagets rutiner för kvalitetsstyrning)
Kvalitetsplan (hur kvalitetsstyrningen kommer att tillämpas i projektet)

Frontbyggen lämnar dessutom fullständig branschgaranti och innehar omfattande företagsförsäkring.